Sushi Restaurants
Lin Yuki Sushi Bar

Am Stein 9, Ingolstadt

Sushi, Restaurant, Sushi-Bar, Sushi Spezialitäten

Restaurant Kisu

Jahnstrasse 51, Frankfurt am Main

Japan Restaurant, Vietnam Restaurant